Audyt za złotówkę!

Audyt za złotówkę!

Audyt za złotówkę!

Audyt infrastruktury sieci LAN, jest to podstawowy zakres inwentaryzacji oraz opisu środowiska sieci strukturalnej w firmie. Obejmuje sieć LAN, WAN, platformę serwerową, PC, peryferia i system monitoringu. Proponujmy dwie wersje audytu. Pierwsza całkowicie darmowa* i druga, która daje bardziej precyzyjne informacje potwierdzone certyfikatami z pomiarów i analiz.