Serwerownie, centra danych oraz serwery

Serwerownie, centra danych oraz serwery

W ciągu ostatnich kilkunastu lat doświadczamy cyfrowej transformacji nie tylko naszego sposobu prowadzenia biznesu, ale w praktyce całego życia. Podstawą tej zmiany jest technologia informatyczna oraz to co za nią stoi czyli infrastruktura. Stała się ona kluczowym elementem, rdzeniem, którego sprawne działanie bezpośrednio wpływa na większość wykonywanych przez nas czynności. W przypadku przedsiębiorstwa utrzymanie sprawności działania infrastruktury jest kwestią krytyczną. Awaria systemu informatycznego oznacza problem, nie tylko jeśli chodzi o systemy zapewniające normalną pracę takie jak system sprzedaży w firmie handlowej czy system nadzorowania produkcji w fabryce, ale również jeśli chodzi o komunikację czy bezpieczeństwo w postaci monitoringu wizyjnego.

W związku z tymi wyzwaniami konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie sprzętu stanowiącego rdzeń sieci – serwerów, routerów, switchy, rejestratorów. Mówimy tutaj nie tylko o  zasilaniu, ale również o ochronie fizycznej a także zapewnieniu im odpowiednich warunków pracy – temperatury, wilgotności, wentylacji. Aby móc kontrolować wyżej wymienione aspekty konieczne jest wydzielenie odpowiedniego pomieszczenia w którym zostanie zainstalowany kluczowy dla organizacji sprzęt. Pomieszczeniem takim jest serwerownia. Jest ona nie tylko miejscem w którym umieszczamy nasze serwery, ale również punktem centralnym w którym zakończone jest okablowanie nasze sieci. To właśnie tutaj schodzą się kable od wszystkich urządzeń – komputerów, drukarek, telefonów czy kamer IP. Z tego właśnie miejsca możemy dokonać przyłączenia gniazd końcowych do odpowiednich złącz urządzeń – switchy, rejestratorów czy centralki telefonicznej.

Pomieszczenie serwerowni powinno być zaprojektowane już na etapie tworzenia projektu budynku a najpóźniej na etapie projektowania okablowania budynku. Powinno ono zapewnić odpowiednią przestrzeń do umieszczenia szafy lub szaf rackowych w których umieścimy patchpanele kończące okablowanie oraz sprzęt aktywny. Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia a najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzacji z możliwością kontroli temperatury w pomieszczeniu serwerowni w sposób niezależny od temperatury w pozostałej części budynku. Zapewnienie właściwej temperatury pracy jest kwestią kluczową – większość urządzeń elektronicznych wydziela duże ilości ciepła co w szybkim tempie prowadzi do podniesienia temperatury pomieszczenia. Po przekroczeniu pewnego poziomu temperatury rozpoczyna się przegrzewanie urządzeń i związane z tym występowanie błędów czy zawieszenie działania a to w prostej konsekwencji oznacza zapaść systemu informatycznego przekładającą się na realne straty w związku z utratą możliwości działania przedsiębiorstwa.


Przykład chłodzenia Datacenter

Dobór serwerów zależy od pełnionych przez nie funkcji. W przypadku małych organizacji często jeden serwer spełnia wiele ról – jest serwerem baz danych dla systemu sprzedaży, serwerem plików oraz usług sieci wewnętrznej (ang. intranet). W większych organizacjach serwery pełnią wyspecjalizowane role, często istnieje więcej niż jeden serwer baz danych, dedykowany do obsługi konkretnego systemu – osobny dla obsługi sprzedaży, kolejny dedykowany dla obsługi księgowości itd. Szczególnym rodzajem serwerów są serwery plików w postaci NAS (ang. Network Area Server). Są to dedykowane urządzenia mające możliwość montażu wielu (najczęściej kilku do kilkunastu) dysków pracujących w formie macierzy (ang. array). Dyski najczęściej pracują w konfiguracji nadmiarowej (ang. RAID - Redundant Array of Independent Disks) co oznacza, że dane na dyskach są duplikowane. Takie rozwiązanie zapewnia nam możliwość kontynuowania pracy nawet w przypadku awarii któregoś z dysków. Większość serwerów NAS posiada możliwość wymiany dysków w trakcie pracy (ang. hot-swap) co oznacza możliwość kontynuowania pracy firmy nawet w przypadku uszkodzenia któregoś z dysków.

Posiadanie serwera NAS nie zwalnia nas z konieczności wykonywania kopii danych (ang. backupu). Należy pamiętać, że nadmiarowość w przypadku NAS ma na celu umożliwienie pracy systemów w przypadku awarii dysków, nie ma wpływu na zabezpieczenie danych. Dyski w NAS pracujące w odbiciu lustrzanym mimo (a właściwie to w konsekwencji) tego, że jeden jest kopią drugiego nie zabezpieczą nas przed konsekwencją przypadkowego skasowania pliku czy działania wirusa który np. zaszyfruje ich zawartość. Przed tego typu problemem jedynym zabezpieczeniem jest wykonywanie kopii danych, co daje możliwości przywrócenia stanu z konkretnego dnia. Rozwiązaniem automatycznego backupu z centralnego NAS-a jest np. zastosowanie… drugiego NAS-a będącego miejscem składowania kopii. Kopie najczęściej wykonywane są w formie różnicowej co oznacza możliwość ustawienia różnych (w czasie) punktów przywracania danych i oszczędza przestrzeń dyskową.

Serwery i inne urządzenia sieciowe muszą być podłączone do zasilania awaryjnego czyli jednego lub wielu UPS-ów (ang. Uninterruptible Power Supply). W przypadku serwerów zasilanie awaryjne pozwala na bezpieczne (bez utraty danych) zamknięcie systemów w momencie awarii zasilania lub podtrzymanie pracy do momentu uruchomienia generatorów prądu. W przypadku systemów monitoringu konieczne jest nie tylko podtrzymanie zasilania rejestratora, ale również zasilania kamer, tak aby uniemożliwić intruzowi unieszkodliwienia systemu poprzez odcięcie go od zasilania. W przypadku małych i średnich serwerowni UPS-y montuje się w szafach rack, w przypadku dużych serwerowni lub centrów danych są to wydzielone, wolnostojące jednostki.

Wszystkie urządzenia sieciowe oraz patch panele umieszczamy w szafach rack. Rozmiar szafy mierzony w jednostkach U musi być dostosowany do aktualnych potrzeb, ale również posiadać zapas miejsca na przyszłą rozbudowę. Rekomendujemy użycie szaf o takiej wielkości, aby w momencie instalacji 1/3 szafy pozostawała wolna. Wolne przestrzenie w szafie rack należy zamaskować przy pomocy odpowiedniej wielkości paneli. Dzięki temu uzyskujemy nie tylko schludny wygląd, ale również wymuszamy odpowiedni przepływ powietrza w szafie. Niezbędnym akcesorium w szafach są organizery okablowania, które pozwalają na odpowiednie ułożenie kabli dochodzących do szafy a także patchcordów łączących poszczególne urządzenia między sobą oraz z patchpanelami.

Naszą ofertę kierujemy do firm i instytucji z Poznania i okolic, oczywiście nie ograniczamy się do najbliższych gmin, serwerownie i data center budujemy w całej Wielkopolsce, w naszym zasięgu jest Leszno, Piła, Konin, Kalisz i każde miasto w którym potrzebujesz naszych usług.

Niezależnie czy potrzebujesz projektu całej serwerowni, czy tylko dokonać przeglądu istniejącej lub uporządkować okablowanie, zainstalować nowy serwer, NAS-a, UPSa czy szafę rack – skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści są gotowi aby pomóc Tobie w usprawnieniu infrastruktury Twojej firmy!


Budowa serwerowni

Serwerownie są wyodrębnionymi pomieszczeniami do których sprowadzone jest okablowanie strukturalne i w którym znajdują się urządzenia infrastruktury teleinformatycznej i monitoringu.

Więcej

Dobór serwerów i urządzeń sieciowych

Projektowanie rozpoczęliśmy od strony Internetu. Po rozważeniu dostępnych produktów ustaliliśmy, że najlepszym rozwiązaniem spełniającym wymogi klienta będzie UTM ZyWALL USG110 produkcji Zyxela.

Więcej

Datacenter

​Centra danych (ang. Data Center) są rozwinięciem idei serwerowni – wydzielonego pomieszczenia w firmie będącego centrum infrastruktury sieciowej, posiadającego odrębny system klimatyzacji oraz zasilanie awaryjnego.

Więcej