Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu

Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu

Podstawową kwestią w przypadku konieczności rozbudowy systemu monitoringu jest jej audyt. Jest to pierwszy krok który musimy wykonać aby ustalić jakie technologie zostały użyte, jak wykonane jest okablowanie i jakie są możliwości rejestratora.

Możemy rozważyć następujące scenariusze:

 • System oparty jest o technologię analogową pracującą w rozdzielczości WD1, D1 lub mniejszej
  W takim przypadku rozbudowę systemu zalecamy tylko w przypadku jeśli sprzęt jest stosunkowo nowoczesny i posiada wolne kanały a wymagania co do jakości obrazu są niskie. Jeśli jest inaczej zalecamy migrację do technologii AHD lub IP.
 • System oparty jest o technologię AHD w oparciu o kable koncentryczne
  Rozwiązania AHD są całkiem nowoczesnymi rozwiązaniami mogącymi konkurować jakością obrazu z podstawowymi systemami IP. Jeśli instalacja działa poprawnie a rejestrator posiada wolne kanały to naszą propozycją jest dołożenie kolejnych kamer w technologii AHD. Okablowanie nowych kamer najlepiej wykonać w oparciu o skrętkę komputerową minimum kategorii 5e (pozwoli to na migrację do technologii IP w przyszłości). W przypadku konieczności wymiany rejestratora ze względu na brak wolnych kanałów najrozsądniej jest wymienić DVR na urządzenie AHD z większą ilością kanałów. Migracja na IP wiązałaby się z koniecznością wymiany okablowania koncentrycznego lub zastosowaniem adapterów umożliwiających transmisję Ethernet po kablu koncentrycznym. Zastosowanie adapterów zazwyczaj nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • System oparty jest o technologię AHD w oparciu o skrętkę komputerową
  Scenariusz podobny jak w punkcie powyżej, z tą różnicą, że ewentualna migracja do technologii IP jest łatwiejsza. Wiąże się ona co prawda z wymianą rejestratora oraz kamer, ale nie wymaga wymiany okablowania.
 • System oparty jest o technologię IP
  Jeśli dysponujemy systemem opartym o technologię IP to dołożenie kolejnych kamer jest bardzo proste, pod warunkiem, że rejestrator posiada wolne kanały. Jeśli wszystkie kanały są zajęte to konieczna jest wymiana NVR. W technologii IP również proste jest podniesienie jakości rejestrowanego obrazu – jeśli rejestrator posiada możliwość rejestracji obrazu w większej rozdzielczości to wymianie podlegają wyłącznie kamery. Rozdzielczość obrazu może być różna dla różnych kanałów co pozwala na elastyczny dobór kamer.

Jeśli potrzebujecie Państwo rozbudować system monitoringu a nie wiecie w jakiej technologii jest wykonany to nic straconego. Oferujemy możliwość przeprowadzenia audytu instalacji za złotówkę. Skontaktujcie się państwo z nami już dziś!