Projekt instalacji monitoringu

Projekt instalacji monitoringu

Miejscem instalacji systemu monitoringu miał być budynek biurowo-magazynowy. Był on na etapie budowy więc nie było praktycznie ograniczeń jeśli chodzi o rozmieszczenie kamer i poprowadzenie okablowania. W wyniku wywiadu z klientem określiliśmy strefy podlegające monitoringowi.

Były to:

  • Obszar wokół budynku z wyłączeniem tyłu budynku bo nie posiada on okien. Celem było zapewnienie monitoringu pod kątem włamania oraz ruchu pojazdów,
  • Bramy magazynowe od wewnątrz obiektu, tak aby można było obserwować wyładunek i załadunek towaru,
  • Lada wydawcza i miejsca pakowania paczek w celu rejestracji towaru opuszczającego magazyn,
  • Hol, w celu rejestracji osób wchodzących i opuszczających firmę.

Wymagania klienta sprowadzały się do rejestracji obrazu w jakości umożliwiającej rozpoznanie twarzy oraz tablic rejestracyjnych. W przypadku lady wydawczej jakość obrazu miała pozwolić na rozpoznanie produktów w oparciu o rozmiar i wygląd opakowania. Kamery miały zapewnić widoczność również w nocy.

W celu zmniejszenia zajętości miejsca na dysku zapis miał odbywać się po wykryciu ruchu. Wymogiem było też zachowanie kosztów instalacji na rozsądnym poziomie – oszczędności jednak nie miały obniżać funkcjonalności systemu. Instalacja miała być gotowa na zwiększenie rozdzielczości kamer w przyszłości.

W związku z wymaganiami klienta i mając w pamięci aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia zaproponowaliśmy:

  • Całość instalacji wykonać w oparciu o kabel miedziany kategorii 6A umożliwiający zasilanie poprzez standard PoE,
  • Użycie kamer IP 4MP które pozwalają na powiększenie cyfrowe obrazu w przypadku konieczności jego analizy,
  • Użycie kamer IP 2MP o dużym kącie widzenie wewnątrz pomieszczeń
  • Użycie maksymalnie ośmiu kamer IP w celu ograniczenia kosztów zakupu rejestratora NVR

Sprzętem, który spełnił oczekiwania zarówno od strony funkcjonalnej jak i kosztowej okazały się kamery i rejestrator marki Hikvision. Okablowanie zostało wykonane w oparciu o kabel kategorii 6A marki Linkbasic.

Kamery IP zastosowane na zewnątrz to:5 x FI9901EP
Kamery IP zastosowane wewnątrz to:2 x FI9961EP i 1 x FI9900EP
Rejestrator:DS-7608NI-E2/A
Wartość sprzętu (bez okablowania i dysków twardych, marzec 2017):6.173,85 zł brutto