Jak działamy?

Jak działamy?

Jedno z praw Murphego głosi, że ludzie nigdy nie mają czasu, żeby zrobić coś dobrze, a mimo to mają czas zrobić to ponownie. Trudno się nie zgodzić z tą maksymą. Przenosząc ją na grunt inwestycji w infrastrukturę można powiedzieć, że jeśli czegoś nie zrobimy porządnie od razu to z pewnością po jakimś czasie będziemy musieli zrobić to ponownie. Koszt takiej operacji z pewnością będzie większy niż gdybyśmy od razu zrobili to tak jak zrobione być powinno. Punktem wyjścia dla nas jest dokładne planowanie zarówno struktury jak i prac – oszczędzamy pieniądze i czas naszych klientów. Zanim wywiercimy pierwszy otwór czy położymy pierwszy metr kabla staramy się bardzo dokładnie rozpoznać potrzeby, możliwości i zagrożenia. Nie tylko od strony technicznej ale przede wszystkim użytkowej.

Zatem, jak działamy?

Analizujemy

Wywiad i wizja lokalna

Unikamy wycen prac ‘przez telefon’. Nie mając wglądu w miejsce instalacji oraz istniejącą infrastrukturę taka wyceny nigdy nie będzie odzwierciedleniem prawdziwych kosztów. Z drugiej strony brak rozpoznania uniemożliwia nam doradzenie właściwych rozwiązań, które pozwolą na optymalne kosztowo inwestycje. W związku z tym zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami którzy umówią się z Państwem na spotkanie w celu porozmawiania o Państwa potrzebach. Dokonają oni także oglądu miejsca instalacji aby pozyskać informacje które posłużą do wyceny prac, sprzętu i materiałów.

Audyt

W większości przypadków, a w szczególności gdy mamy dokonać ingerencji w już działającą instalację, konieczne jest wykonanie audytu stanu zastanego. Może być to szczegółowa inwentaryzacja lub audyt skrócony, dotyczący tylko obszarów problemowych. Celem audytu jest nie tylko poznanie infrastruktury, sposobów prowadzenia okablowania, rozmieszczenia gniazd ale często również pomiary parametrów transmisji. Podstawowy audyt wykonujemy za złotówkę natomiast koszt audytu rozszerzonego zależny jest od rozległości infrastruktury.

Projektujemy

Projekt

Mając komplet danych wejściowych przystępujemy do projektowania rozwiązania dla Państwa. Bierzemy pod uwagę informacje pozyskane w trakcie wywiadu, wizji lokalnej oraz audytu. Po zakończeniu analizy i skonfrontowaniu jej z Państwa oczekiwaniami i potrzebami zazwyczaj jesteśmy w stanie od razu wskazać optymalne rozwiązanie. Jeśli jednak istnieje więcej niż jedna możliwość przedstawiamy rozwiązania wariantowe. Dzięki temu jesteście Państwo w stanie zdecydować o wyborze rozwiązania, które z Państwa punktu widzenia będzie najlepszą kombinacją kosztów oraz osiągniętego rezultatu.

Wycena i umowa

Elementem składowym projektu jest wycena sprzętu, materiałów oraz kosztów wdrożenia. W przypadku gdy istnieje konieczność wyboru rozwiązania przez Państwa zazwyczaj przedstawiamy na początku wycenę różnic pomiędzy opcjami a w momencie podjęcia decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania przygotowujemy wycenę całkowitą. W sytuacjach w których nie ma możliwości (lub jest to nieuzasadnione kosztowo) wykonania kompletnego audytu i/lub pomiarów przed rozpoczęciem prac przedstawiamy koszty szacunkowe, wyraźnie to zaznaczając. Przykładem może być  budynek pozbawiony dokumentacji budowlanej z utrudnionym dostępem do kanałów technicznych. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić długości kabla czy czasu prac przy jego montażu.

Ostatnim elementem przygotowań jest podpisanie umowy o wykonanie prac. Precyzuje ona zakres prac oraz dostawy a także przewidywany czas prac. Jest również podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawienia faktury.

Realizujemy

Wdrożenie

Po wykonaniu całości prac przygotowawczych i podpisaniu umowy przystępujemy do wykonania prac. Działania wykonujemy według ustalonego harmonogramu. Prace wykonywane są przez naszych specjalistów posiadających niezbędny zasób wiedzy i umiejętności. W przypadku korzystania z usług firm trzecich nadzorujemy ich pracę, dbając żeby była wykonana zgodnie ze sztuką. Wszelkie ewentualne istotne zmiany w stosunku do projektu na bieżąco konsultujemy z inwestorem.

Odbiór techniczny

Po zakończeniu prac i wykonaniu wszystkich testów przychodzi czas na odbiór przez inwestora. Podpisanie protokołu następuje po prezentacji rozwiązania i porównania z umową której elementem jest projekt. W protokole uwzględniamy też wszelkie, wcześniej uzgodnione zmiany. Protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia przez nas faktury.

Wspieramy

Szkolenie

Zapoznanie wskazanego użytkownika lub użytkowników z działaniem wdrażanych rozwiązań jest również elementem naszej pracy. Podstawowe szkolenie (do 1 godziny) oferujemy Państwu za darmo. Dajemy również możliwość wykupienia rozbudowanego szkolenia o zakresie uzgadnianym indywidualnie.

Wsparcie techniczne

Zarówno sprzęt jak i nasze usługi objęte są gwarancją. Na podstawowe usługi otrzymują Państwa gwarancję roczną (z możliwością wydłużenia do dwóch lat po podpisaniu umowy serwisowej) a na okablowanie z certyfikacją nawet do 25 lat. Gwarancja na usługi jest niezależna od gwarancji na sprzęt. Okres gwarancji na dany sprzęt zależny jest od jego producenta. Najczęściej istnieje również możliwość wykupienia gwarancji rozszerzonych – wydłużających jej okres oraz skracających czas napraw.

 

Dodatkowo proponujemy Państwu podpisanie umów serwisowych na usługi – dzięki temu
wyręczamy Państwa w serwisowaniu instalacji oraz zapewniamy szybszy czas reakcji i napraw.
 

Wszelkie elementy jak i zakres współpracy są negocjowane – zapraszamy do kontaktu, porozmawiajmy już dzisiaj!