Audyt

Audyt

Audyt infrastruktury sieci LAN, jest to podstawowy zakres inwentaryzacji oraz opisu środowiska sieci strukturalnej w firmie. Obejmuje sieć LAN, WAN, platformę serwerową, PC, peryferia i system monitoringu. Proponujmy dwie wersje audytu. Pierwsza całkowicie darmowa* i druga, która daje bardziej precyzyjne informacje potwierdzone certyfikatami z pomiarów i analiz.

 STANDARD
pierwsze 50 gniazd
PEŁNY
Sieć strukturalna
 Analiza sieci fizycznej
Analiza sieci logicznej z mapowaniem sieci 
Analiza wydajności sieci z pomiarami certyfikowanym testerem 
Analiza zgodność instalacji sieci z normami i najlepszymi praktykami
Analiza wydajności łącza internetowego (ISP)
Analiza potencjalnych słabych punktów 
Analiza zasilania (instalacji elektrycznej) i zasilania gwarantowanego 
Raport z audytu 
Pełny raport z audytu wraz ze schematem sieci i potwierdzeniem parametrów sieci 
Inwentaryzacja i analiza serwerów, PC i urządzeń peryferyjnych 
Monitoring  
 Wizualna analiza jakości obrazu
Inwentaryzacja i analiza rozmieszczenia kamer, pokrycia obszarów
Analiza systemu od strony funkcjonalnej
Analiza systemu od strony zaawansowanej analityki 
Analiza poprawności integracji z innymi systemami w sieci firmowej 
 ZAMÓWZAMÓW

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • Przekażemy w zrozumiały sposób pełna wiedzę o całej infrastrukturze IT
  • Podpowiemy jakie działania należy wdrożyć, aby usunąć ujawnione problemy
  • Pomożemy w opracowaniu strategii rozwoju sieci IT z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy

*Darmowy audyt skierowany jest do firm mieszczących się w Poznaniu i najbliższych okolicach (do 30km).